Probajte jedinstvenu aplikaciju

OPTOTEHNIKAPP

Neće vam trebati više ni jedna aplikacija!

POGLEDAJTE NAŠE PAKETE

Probajte trial verziju aplikacije 7 dana

Dostupno na Android i iOS platformama

Vršimo usluge dizajna i razvoja novih pakovanja za proizvode iz raznih industrija. Takođe, vršimo redizajn i optimizaciju vaših postojećih pakovanja i industrijskih pakovanja. Elementi koje razmatramo prilikom dizajna ili redizajna pakovanja, obuhvataju:

 • potrebnu bezbednost i stabilnost pakovanja;
 • logističke zahteve, vrstu transporta i način eksploatacije;
 • izbor pakovanja prema zahtevima kupaca;
 • izbor tipa i oblika ambalaže za pakovani proizvod;
 • izbor pakerskih materijala za sve vrste pakovanja;
 • procese nabavke, proizvodnje, međuoperacijskog transporta i skladištenja;
 • primenu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, primenu standarda i procedura;
 • dekarbonizaciju, smanjenja potrošnje fosilnih goriva i smanjenje seče šuma;
 • industrisjku primenu dobijenih rešenja, industrisjke testove i dokaz koncepta pakovanja.

Možemo ponuditi sledeće usluge:


 • Totalna optimizacija primarnog, sekundarnog i tercijalnog pakovanja.
 • Paricjalna optimizacija pakovanja za određeni tip, vrstu pakovanja ili pakerski materijal.
 • Ušteda kroz aplikacija za brzo obaveštavanje o zastojima, defektima i oštećenjima na vašim proizvodima/ pakovanjima tokom eksternog transporta i distribucije, interne manipulacije, magacinskog poslovanja, tokom međuoperacijskog transporta i same proizvodnje.
scrennshot frame

O aplikaciji


OPTOTEHNIK je cloud mobilna platforma koja je namenjena bržem toku informacija, smanjenju troškova i povećanju ušteda u kompanijama. Oslanjajući se na povećanje efikasnosti i digitalizaciju procesa, aplikacija je kreirana na osnovu višegodišnjeg iskustva i ima osnovnu funkciju brzog obaveštavanja novonastalog problema, defekta, zastoja ili otkaza.

Aplikaciju mogu koristiti proizvodne kompanije, kompanije koje se bave logistikom, pakovanjem, skladištenjem, transportom i distribucijom roba i dobara, mogu je koristiti trgovine i distributivni centri. Mogu je koristiti male, srednje i velike kompanije iz različitih industrija i sektora.

Koncept je minimalistički i prilagođen je svim nivoima, od menadžmenta kompanije do korisnika aplikacije na samom terenu. Ukoliko u vašoj kompaniji nemate sektor ili odeljenje koje se bavi razvojem, poboljšanjem i optimizacijom pakovanja, korišćenjem ove aplikacije imate mogućnost definisanja zahteva za projektovanje i dizajniranje novih pakovanja, kao i redizajn i optimizaciju postojećih pakovanja.

Korišćenjem modula za evidentiranje nastalog defekta ili oštećenja na pakovanju, zajedno sa modulom za pakovanja možete imati odličnu bazu za pronalaženja uzročnika sa krajnim ciljem anuliranja ili redukcije oštećenja i reklamacija u budućem periodu

scrennshot frame
scrennshot frame

Screenshot 2

Kako radi aplikacija ?


Optotehnik je mobilna aplikacija sa osnovnom namenom je da se brzo i lako evidentiraju novonastali defekti, zastoji ili otkazi na zatečenoj lokaciji i da se o tome obaveste sve zaineteresovane strane.

Korisnici imaju mogućnost probnog korišćenja tokom perioda od 7 dana. Tokom probnog perioda, korisnicima su dostupne sve opcije aplikacije, osim modula za pakovanja koji je rezervisan za premium verziju.

Nakon isteka probnog perioda, korisnik treba da zakupi neki od premium paketa iz ponude kako bi nastavio korišćenje aplikacije sa svim dostupnim opcijama. Licenca za premium pakete traje 365 dana, pružajući dugoročnu podršku korisnicima.

Jedna od ključnih prednosti probnog perioda je mogućnost kreiranja neograničenog broja testnih izveštaja. Svi izveštaji se čuvaju u aplikaciji tokom trajanja probnog perioda, pružajući korisnicima priliku da istraže i upoznaju se sa funkcionalnostima Optotehnika.

Optotehnik je idealan alat za korisnike u oblasti pakovanja i pruža visoku tačnost i efikasnost u obradi tehničkih podataka. Iskoristite probni period da otkrijete sve prednosti ove aplikacije i donesite odluku o premium paketu koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Screenshot 2

scrennshot frame
0
scrennshot frame
0
scrennshot frame
0
scrennshot frame
0

Funkcionalnosti


Osnovna fukcionalnost aplikacije jeste kreiranje izveštaja u vezi novonastalog zastoja, defekta ili oštećenja na proizvodu ili pakovanju uz mogućnost krerianja slike kamerom mobilnog uređaja ili dodavanjem postojeće slike iz biblioteke telefona.

Forme za unos podataka i opisa su pregledne i jednostavne, kako bi korisnik na najlakši i najbrži način popunio tražene informacije i kreirao izveštaj.

Nakon završenog popunjavanja formulara, generiše se izveštaj u PDF formatu koji se prosleđuje na unete e-mail adrese. Aplikacija ima mogućnost da pošalje kreirani izveštaj na više e-mail adresa određenih osoba (dobavljači, kupci, menadžeri, kontrolori, inženjeri itd). Svi kreirani izveštaji se čuvaju u aplikaciji i dostupni su kroz formu za pretragu u svakom trenutku.

scrennshot frame

Evidentiranje nastalog oštećenja

Kortistite ovu opciju da jednostavno dokumentujete zastoj u proizvodnom procesu ili oštećenje proizvoda/ pakovanja tokom manipulacije i transporta i da kroz formu pdf izveštaja brzo i efikasno obavestite sve zainteresovane zaposlene o tome putem e-maila. Pored tekstualnih opisa, na izveštaju može biti do 8 slika.

scrennshot frame

Evidentiranje zatečenog stanja

Kada treba da dokumentujemo neko ispravno zatečeno stanje, pravimo izveštaj u pdf formatu sa slikama i opisima i o tome obaveštamo zainteresovane strane. Na primer, pre otpremanja robe kupcu dokumentujemo izgled upakovanih paleta u transportnom sredstvu.

scrennshot frame

Modul za pakovanje

Modul prilagođen korisnicima u cilju jednostavnijeg i lakšeg definisanja i projektovanja novog pakovanja ili redizajna postojećeg pakovanja. Takođe se u ovom modulu može raditi optimizacija postojećeg pakovanja, što za posledicu može imati smanjenje seče šuma, smanjenje emisije CO2, snižavanje troškova logistike itd.

scrennshot frame

Modul pretrage

Svi napravljeni izveštaji u pdf formatu se čuvaju u jedinstvenoj bazi na kloudu. Po nekoliko kriterijuma se može vršiti pretraga i ponovno preuzimanje već napravljenih izveštaja.

Paketi za kompanije


Cena koštanja razvoja novog pakovanja ili redizajna postojećeg zavisi od obimnosti i kompleksnosti zahteva, kao i od vremena utrošenog za izradu projekta. Kupovinom nekog od naših premijum paketa dobijate popust za izradu prvog projekta u vezi pakovanja. Licence mogu kupiti samo kompanije i nisu namenjene pojedinačnim korisnicima.

Paket 1 licenca

72.00 / 8600.00 RSD
 • Broj licence: 1
 • Važenje licence: 366 dana

Paket 5 licenci

342.00 / 41000.00 RSD
 • Broj licence: 5
 • Važenje licence: 366 dana

Paket 10 licenci

648.00 / 77600.00 RSD
 • Broj licence: 10
 • Važenje licence: 366 dana
scrennshot frame

Česta Pitanja


Mogu se evidentirati oštećenja proizvoda ili pakovanja u proizvodnom procesu ili u skladištu, oštećenja i defekti proizvoda ili pakovanja nastali u međuoperacijskom transportu, oštećenja ili lomovi na paketnim jedinicama nastali u eksternom transportu, zastoji na opremi i mašinama, defekti ili oštećenja koja utiču na kvalitet proizvoda, lokacije otkaza, vidljivi uzročnici nastanka neke pojave, dospela oštećenja robe ili pakovanja na prijemu roba itd.

Vreme je novac. Brzim obaveštavanjem odgovornih osoba o nastalom problemu putem e-maila i poruka, otvaramo mogućnost za skraćenje vremena za otklanjanje novonastale situacije. Napravljeni izveštaji se koriste kao početni materijal za dalje aktivnosti ili kao dokaz evidentiranog stanja.

Optotehnik aplikacija se može koristiti na Android i iOS platformama

Postoji veliki broj aplikacija koje imaju sličnu namenu. Optotehnik se razlikuje od konkurencije jer sadrži i modul za pakovanje.

Aktiviranjem sesije u aplikaciji dobićete na e-mail dokument u vidu zahteva koji kada popunite šaljete nama na e-mail. Nakon toga vam šaljemo sve detalje oko vašeg zahteva, kao i cenu izrade. U nekim slučajevima moguće je da ćemo imati više interacija putem e-maila dok ne dođemo do dobro definisanih potreba i zahteva.

scrennshot frame

Pakovanje


U sklopu Optotehnik aplikacije možete pronaći modul za pakovanje i dokument koji je prilagoden korisnicima u cilju lakšeg i jednostavnijeg definisanja novog pakovanja ili redizajna postojećeg pakovanja.

Tokom punjenja, distribucije i eksploatacije vaši proizvodi i pakovanja su izloženi velikom broju esternih uticaja, što za posledicu može imati oštećenja, lomove i reklamacije. Kada projektujemo i dizajniramo pakovanja težimo optimalnim i svrsishodnim rešenjima, koristeći primere dobre prakse kroz prmenu EU 94/62, principe minimalne zapremine uz zadovoljenje potrebne i dovoljnje bezbednosti paketne jedinice. Korišćenjem optimizacionih algoritama i specijalizovanih softvera težimo minimiziranju troškova po jedninici proizvoda, smanjujući i same troškove skladištenja i transporta itd. Za pakovanja preporučujemo korišćenje kartona i valovite lepenke, jer zastupamo principe cirkularne ekonomije, smanjenje seče šuma i smanjenu emisuju CO2.

Kada nam pošaljete upit za definisanje novog pakovanja ili redizajn postojećeg pakovanja mi vam dostavljamo cenu izrade sa rokom. Ukoliko prihvatite cenu i rok, vršimo dizajniranje ili redizajniranje pakovanja gde dobijate projekat sa tačno definisananim: pakerskim materijalima, dimenzijama pakovanja, iskorišćenjima, sastavima materijala, težinama, normativima pakerskih materijala, lay- out prikazima načina pakovanja (unutrašnja zaštita proizvoda, paletna pakovanja).

Prilikom redizajna postojećeg pakovanja vršimo optimizaciju i tražimo benefite i uštede. Možemo preporučiti i definisati elemente industrijskih pakovanja na osnovu korisnikovog zahteva.

Preuzimanja

Dostupno na Android i iOS platformama

scrennshot frame